• VDSC: Rủi ro tiềm tàng đối với Long Hậu (LHG) từ khoản nợ phải trả cho IPC

    VDSC: Rủi ro tiềm tàng đối với Long Hậu (LHG) từ khoản nợ phải trả cho IPC

    Theo Công ty CK Rồng Việt (VDSC), mặc dù kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 của Công ty CP Long Hậu (LHG) tăng trưởng mạnh so với mức nền thấp cùng kỳ năm trước, VDSC vẫn lưu ý rủi ro tiềm tàng đối với khoản phải trả cho IPC, điều có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá cổ phiếu LHG trong ngắn hạn.