• Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN trong lĩnh vực chứng khoán

    Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN trong lĩnh vực chứng khoán

    Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022.
    15:05 | 19/04/2023
1 2

Tin đọc nhiều

w160px-x-h600px-thaco-auto