• Khuyến khích mở chi nhánh, phòng giao dịch ở nông thôn

    Khuyến khích mở chi nhánh, phòng giao dịch ở nông thôn

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ sửa đổi Thông tư số 21/2013/TT-NHNN, quy định số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại tại vùng nông thôn chiếm ít nhất 50% tổng số chi nhánh được phép thành lập trong một năm.
    14:57 | 28/11/2023
|< < 1 2 3 > >|